KESÄKAUSI 3.-19.6.

Kesällä tans­sitaan taas, tunteja on tar­jolla lap­sille nuo­rille ja aikui­sille stu­diomme tutuista tans­si­la­jeista! Muista varata paikka tun­nilta tou­kokuun loppuun men­nessä, täytä ilmoit­tau­tu­mis­lo­makkeen vapaaseen kenttään “kesä­kausi 2024” ja valit­semasi tunnit.

Tuntijärjestys

MAA­NANTAI / MONDAY

LATIN STYLE YLI 16V, klo 18-19 sali 1 (MIINA)
COM­MERCIAL YLI 16V, klo 19-20 sali 1 (MIINA)

TIISTAI / TUESDAY

AKRO YLI 12V, klo 18-19 sali 1 (JULIA)
SHOW­DANCE YLI 12V TASO 2-3, klo 19-20 sali 1 (JULIA)
HEELS YLI 16V, klo 20-21 sali 1 (JULIA)

KES­KI­VIIKKO / WEDNESDAY

SHOW­DANCE YLI 30V, klo 18-19 sali 1 (MIINA) 
DISCO­DANCE YLI 12V TASO 2-3, klo 19-20 sali 1 (MIINA)

Taso 1 = Aloit­te­levat tans­sijat
Taso 2 = Tans­si­la­jista 1-2 vuoden kokemus, perus­tek­niikka hal­lussa
Taso 3 = Tans­si­la­jista vähintään 3 vuoden kokemus, laji­tek­niikka kehittynyttä

Kesän kausi­maksut las­ku­tetaan säh­kö­pos­titse kauden alettua, lii­kun­tae­tu­maksut (Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum) tulee tehdä ennen kausi­mak­sujen las­ku­tusta ensim­mäisen tunnin aikana.

Kerrat/​vkHinta              
140€
265€
3+80€

KER­TA­KÄYNTI 15€

Soita 000 000 0000