VALMENNUKSET & Hinnasto

PER­SONAL TRAINING -VALMENNUKSET Hinta

KUU­KAUSI­VAL­MENNUS (3 - 12 KUUKAUTTA)

 • Sisältää alku­kar­toi­tuksen, ravit­se­mus­neu­vonnan,
  tree­nioh­jelman sekä sen päi­vit­tä­misen val­men­nuksen
  aikana, jatkuva tuki val­men­nuksen aikana whatsappin/​
  säh­kö­postin kautta, x määrä treenejä kuukaudessa.

Alk. 100€/kk

Hinnat tree­ni­ker­tojen
mukaan alla.

TREE­NI­KERRAT KUUKAUSIVALMENNUKSESSA

 • 1 x ohjaus / kk
 • 2 x ohjaus / kk
 • 3 x ohjaus / kk
 • 4 x ohjaus / kk

100€/kk

150€/kk

200€/kk

250€/kk

TREE­NIOH­JELMA

 • Sisältää toi­veiden ja tavoit­teiden mukai­sesti
  suun­ni­tellun treenin tai koko­naisen treeniohjelman.
40-80€
 YKSIT­TÄINEN TREENI PT:N KANSSA 50€

Hinnat sisäl­tävät alv 24%.

 

HYVIN­VOIN­TI­VAL­MEN­NUKSETHinta

KUU­KAUSI­VAL­MENNUS (3 - 12 KUUKAUTTA)

 • Sisältää alku­kar­toi­tuksen, ohjeistus ja
  rat­kai­su­kes­keinen lähes­ty­minen haas­teisiin
  arjen hyvin­voin­nissa, jatkuva tuki val­men­nuksen
  aikana what­sappin/​sähköpostin kautta,
  x määrä ohjauksia kuukaudessa.

Alk. 50€/kk

Hinnat ohjaus­ker­tojen
mukaan alla.

OHJAUS­KERRAT KUUKAUSIVALMENNUKSESSA

 • 1 x ohjaus / kk
 • 2 x ohjaus / kk
 • 3 x ohjaus / kk
 • 4 x ohjaus / kk

 

50€/kk

75€/kk

100€/kk

125€/kk

RAVIT­SE­MUS­NEU­VONTA

 • Sisältää tavoit­teiden ja esi­tie­tojen perus­teella
  las­ketun ener­gian­tarpeen ja sitä tukevat ateria
  esi­merkit.
70€

Hinnat sisäl­tävät alv 24%. Hyvin­voin­ti­val­men­nuksiin ei sisälly treenejä tai treeniohjelmia.

 

Soita 000 000 0000