tilojen vuokraus

Tanssisalit

Kulta Wellness tans­sis­tu­diomme vuokraa kahta salia yksityis- ja seura-/yri­tys­käyttöön. Molem­missa saleissa on hyvä valaistus, isot peilit kah­della sei­nällä ja lattia mikä sopii tanssiin sekä muuhun lii­kuntaan. Vuo­kraa­minen on mah­dol­lista yksit­täisinä ker­toina tai sään­nöl­li­sellä varauk­sella esi­mer­kiksi viikottain.

ISO SALI

Koko n. 150 m²

Studion tans­si­joille yksi­tyis­varaus 20€/h
Yksi­tyis­hen­ki­löille 25€/h (ma-to) tai 35€/h (pe-su)

PIENI SALI

Koko n. 90 m²

Studion tans­si­joille yksi­tyis­varaus 15€/h
Yksi­tyis­hen­ki­löille 20€/h (ma-to) tai 30€/h (pe-su)

Seura- ja yri­tys­va­rauk­sissa, sekä sään­nöl­lisen sali­va­rauksen tapauk­sessa pyydä tarjous säh­kö­pos­titse info@​kultawellness.​fi

Soita 000 000 0000