Hinnasto

Kausi­maksut las­ku­tetaan säh­kö­pos­titse kauden ensim­mäisen viikon aikana, mikäli haluaa maksaa kausi­maksun kokonaan tai osittain lii­kun­tae­duilla (Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum) tulee se tehdä ennen kausi­mak­sujen las­ku­tusta heti kauden alussa.

Kerrat/​vkHinta/​kausi
1150€
2200€
3230€
4270€
5300€
KW Dance*350€

*KW dance val­men­nuk­sessa olevat saavat osal­listua kisa­ryh­mä­tuntien lisäksi vapaasti muille ikä­luok­kansa tunneille.

Ker­ta­maksuHinta              
115€
570€
10130€

Ker­ta­käyn­neistä tulee tehdä koottu ilmoit­tau­tu­minen ilmoit­tau­tu­mis­lo­makkeen kautta ja ne las­ku­tetaan annetun säh­kö­pos­tio­soitteen kautta tai mak­setaan kor­tilla ensim­mäisen käynnin yhtey­dessä. Avoimen teks­ti­kentän alkuun tulee ilmoittaa käyntien määrä (1, 5 tai 10), sekä tiedot tun­neista (laji, ikä ja taso) joilla käynnit käyttää. Yhden ker­ta­käynnin päi­vä­määrä tulee myös ilmoittaa. Mikäli ker­ta­käynnin jälkeen ilmoit­tautuu tans­sis­tudion kausi­jä­se­neksi, ei yksit­täistä kokei­lu­kertaa las­kuteta erikseen.

5- ja 10-kerran käynnit tulee käyttää kevät­kauden päät­ty­miseen men­nessä (tou­kokuu 2023)

Perhealennus

Samasta talou­desta tulevat tans­sijat saavat alen­nusta kausi­mak­suista; kaksi tans­sijaa saavat -5%/tanssija ja kolme tans­sijaa -10%/tanssija. (Ei koske 1-, 5- tai 10-kerran käyntimaksuja)

Opiskelija-alennus

Opis­ke­lijat saavat tans­sis­tudion kausi­mak­suista -10% alen­nuksen! (Ei koske 1-, 5- tai 10-kerran käyntimaksuja)

MEILLÄ TANSSII KAIKEN IKÄISET ALOITTELIJOISTA EDISTYNEISIIN, LÄHDE MUKAAN!

Soita 000 000 0000