Kulta Dance Studio on toi­minut vuo­desta 2020 jat­ku­vasti kasvaen, kehittyen ja kehittäen. Meillä sie olet tärkein osa tuntia, valitse oma lajisi (tai useampi), tans­si­taus­taasi ja tavoit­teitasi vas­taava taso ja tule koh­da­tuksi tans­si­sa­lissa omana upeana itsenäsi. Mukaan tun­neille pääsee koska vain aina avoimen ilmoit­tau­tu­misen kautta, ter­ve­tuloa tanssin maailmaan!

Tutustu tans­si­la­jei­himme täältä.

Syys­kausi 2023
7.8.-17.12. (syys­lo­ma­vii­kolla 23.-29.10. & itse­näi­syys­päivänä 6.12. ei tunteja)

Kevät­kausi 2024
8.1.-26.5. (tal­vi­lo­ma­vii­kolla 26.2-3.3., pää­siäisenä 29.3.-1.4., vapun­päivänä 1.5. & hela­tors­taina 9.5. ei tunteja)

Tuntijärjestys

KAUSI 2023 - 2024

Maa­nantaiTiistaiKes­ki­viikkoTorstaiPer­jantaiLau­antai
17:15-1817-1817-1817-1817-18:309:30-10:30
MiniMixShow­dance taso 2-3*SAIMLDisco­dance*KDS Disco&Show*SAIML
5-7v11-15vTans­si­tunti11-15v8-15vTans­si­tunti
JuliaMiinaMiinaMiinaMiinaMiina
17-18 (Sali 2)17-18 (Sali 2, kevät 24)17:15-18 (Sali 2)18-1918:30-20
Disco­danceStreet danceMini­DanceShow­dance*KDS Disco
11-15v8-15v2-4vYli 30vYli 16v
MiinaAlinaEve­liinaMiinaMiina
18-1918-1918-1918-19 (sali 2, kevät 24)
*SAIMLShow­danceDisco&ShowShow­dance taso 1
Tans­si­tuntiYli 30v8-10v11-15v
MiinaMiinaEve­liinaEve­liina
18-19 (Sali 2)18-19 (Sali 2)19-2019-20
*KDS ShowStreet danceShow­dance taso 2-3Latin Style
Yli 16vYli 16vYli 16vYli 16v
JuliaElinaJuliaMiina
19-2019-2020-2120-21
Show­dance taso 2-3Com­mercialHeelsDisco­dance taso 2-3
Yli 16vYli 16vYli 16vYli 16v
JuliaMiinaJuliaMiina
20-2120-21
Disco­dance 2-3Disco&Show taso 1
Yli 16vYli 16v
MiinaMiina

Taso 1 = Aloit­te­levat tans­sijat
Taso 2 = Tans­si­la­jista 1-2 vuoden kokemus, perus­tek­niikka hal­lussa
Taso 3 = Tans­si­la­jista vähintään 3 vuoden kokemus, laji­tek­niikka kehittynyttä

Ikä­ryhmät
2-4v / 2019-2021 syn­tyneet
5-7v / 2016-2018 syn­tyneet
8-10v / 2013-2015 syn­tyneet
11-15v / 2008-2012 syn­tyneet
Yli 16v / 2007 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläi­kä­rajaa
Yli 30v / 1993 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläikärajaa

*Sul­jettu tunti

Soita 000 000 0000