Kulta Dance Studio on toi­minut vuo­desta 2020 jat­ku­vasti kasvaen, kehittyen ja kehittäen. Meillä sie olet tärkein osa tuntia, valitse oma lajisi (tai useampi), tans­si­taus­taasi ja tavoit­teitasi vas­taava taso ja tule koh­da­tuksi tans­si­sa­lissa omana upeana itsenäsi. Mukaan tun­neille pääsee koska vain aina avoimen ilmoit­tau­tu­misen kautta, ter­ve­tuloa tanssin maailmaan!

Tutustu tans­si­la­jei­himme täältä.

Kevät­kausi 2024
8.1.-26.5. (tal­vi­lo­ma­vii­kolla 26.2-3.3., pää­siäisenä 29.3.-1.4., vapun­päivänä 1.5. & hela­tors­taina 9.5. ei tunteja)

KESÄ­KAUSI 2024 3.-19.6.

Tuntijärjestys

MAA­NANTAI / MONDAY

DISCO­DANCE 11-15V, klo 17-18 sali 2 (MIINA)
MINIMIX 5-7V, klo 17:15-18 sali 1 (JULIA)
*KDS SHOW YLI 16V, klo 18-19 sali 1 (JULIA)
SHOW­DANCE TASO 2-3 YLI 16V, klo 19-20 sali 1 (JULIA)
DISCO­DANCE TASO 2-3 YLI 16V,  klo 20-21 sali 1 (MIINA)

TIISTAI / TUESDAY

SHOW­DANCE TASO 2-3 11-15V, klo 17-18 sali 1 (MIINA)
SHOW­DANCE YLI 30V, klo 18-19 sali 1 (MIINA)
STREET DANCE YLI 16V, klo 18-19 sali 2 (ALINA)
COM­MERCIAL YLI 16V, klo 19-20 sali 1 (MIINA)
DISCO&SHOW TASO 1 YLI 16V, klo 20-21 sali 1 (MIINA)

KES­KI­VIIKKO / WEDNESDAY

MINI­DANCE 2-4V, klo 17:15-18 sali 1 (EVELIINA&VEERA)
DISCO&SHOW 8-10V, klo 18-19 sali 1 (EVE­LIINA) 
SHOW­DANCE TASO 2-3 YLI 16V, klo 19-20 sali 1 (JULIA)
HEELS YLI 16V, klo 20-21 sali 1 (JULIA)

TORSTAI / THURSDAY

DISCO­DANCE 11-15V, klo 17-18 sali 1 (MIINA)
SHOW­DANCE YLI 30V, klo 18-19 sali 1 (MIINA)
LATIN STYLE YLI 16V, klo 19-20 sali 1 (MIINA)
DISCO­DANCE TASO 2-3 YLI 16V, klo 20-21 sali 1 (MIINA)

PER­JANTAI / FRIDAY

*KDS DISCO&SHOW 11-15V, klo 17-18:30 sali 1 (MIINA)
*KDS DISCO YLI 16V, klo 18:30-20 sali 1 (MIINA)

Taso 1 = Aloit­te­levat tans­sijat
Taso 2 = Tans­si­la­jista 1-2 vuoden kokemus, perus­tek­niikka hal­lussa
Taso 3 = Tans­si­la­jista vähintään 3 vuoden kokemus, laji­tek­niikka kehittynyttä

Ikä­ryhmät
2-4v / 2019-2021 syn­tyneet
5-7v / 2016-2018 syn­tyneet
8-10v / 2013-2015 syn­tyneet
11-15v / 2008-2012 syn­tyneet
Yli 16v / 2007 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläi­kä­rajaa
Yli 30v / 1993 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläikärajaa

*Sul­jettu tunti

Soita 000 000 0000