OHJATUT TUNNIT

MEILLÄ TREENATAAN MYÖS AMMATTILAISTEN OHJAAMANA

Olemme lisänneet viikkoon myös ohjattuja tunteja, tun­ti­ku­vaukset löy­tyvät aika­taulun alta. Avoi­mille tun­neille tulee ilmoit­tautua säh­kö­pos­titse (info@​kultawellness.​fi) tai vies­titse (puh. 050 3454 780) vii­meistään kaksi tuntia ennen tunnin alkua.

Aikataulu

*Sul­jetut tunnit 

kesäkuu 2023 (29.5. - 30.6.)

Maa­nantaiTiistaiKes­ki­viikkoTorstaiPer­jantai
10-1116-17 (30.5. asti)18-19 (21.6. asti)16-17 (2.6. asti)8-15 (16.6.)
Äitien voi­ma­val­mennus*LRKT fysiikkaKehon­pai­no­har­joitteluLRKT fysiikkaSaimaa Coaching*
Kun­tosaliKun­tosaliSali 1Kun­tosaliKun­tosali
Ft Elina VainikainenMiinaMiinaMiinaMona
11:15-12:1519-20 (14.6. asti)16-17 (9.6. asti)
Äitien voi­ma­val­mennus*LRKT fysiikkaLRKT fysiikka*
Kun­tosaliKun­tosaliKun­tosali
Ft Elina VainikainenMiinaMiina
18-19 (19.6. asti)
Kehon­huolto
Sali 1
Miina

*Sul­jettu tunti

Äitien voi­ma­val­mennus vii­kottain 3.7.2023 asti

Saimaa Coaching yksi­lö­val­mennus klo 8-15 & ryh­mä­val­mennus klo 15-16 kerran kuussa.

Tuntikuvaukset

KEHONHUOLTO

Lisää lii­kettä arkeen moni­puo­li­sella kehon­huol­to­tun­nil­lamme. Tun­nilla herä­tellään kehon lihaksia ja niveliä teke­mällä eri­laisia kehon­hal­linta- ja liik­ku­vuus­har­joi­tuksia sekä veny­tyksiä. Tun­nille voi halu­tessaan ottaa oman jump­pa­maton mukaan.

kehonpainoharjoittelu

Näillä tun­neilla nos­tetaan sykettä ja tree­nataan koko kroppa läpi kier­to­har­joit­te­lu­tyy­lillä. Menevän musiikin tahtiin tehdyt har­joitteet suo­ri­tetaan per­sonal trainer Miinan ohjeilla, liik­keiden suo­ri­tuksen laatua yllä­pitäen! Tun­nille voi halu­tessaan ottaa oman jump­pa­maton mukaan.

Maksutavat

Ohjatut tunnit kuu­luvat kun­to­salin kuu­kausi­jä­se­nyyteen ilman lisäveloitusta.

10-kerran jäse­niltä tuntiin menee yksi leimauskerta.

Ker­ta­käynti tun­neille 10€Asia­kas­pal­ve­lussa vain kort­ti­maksu (ei käteis­kassaa). 

Meille voit maksaa myös Eden­re­dilla, Epas­silla, Smar­tu­milla & Eazybreakilla!

Soita 000 000 0000