OHJATUT TUNNIT

MEILLÄ TREENATAAN MYÖS AMMATTILAISTEN OHJAAMANA

Olemme lisänneet viikkoon myös ohjattuja tunteja, tun­ti­ku­vaukset löy­tyvät aika­taulun alta. Avoi­mille tun­neille tulee ilmoit­tautua säh­kö­pos­titse (info@​kultawellness.​fi) tai vies­titse (puh. 050 3454 780) vii­meistään kaksi tuntia ennen tunnin alkua.

Aikataulu

Syksy 2023

Tunnit alkavat. 7.8.2023

Maa­nantaiTiistaiKes­ki­viikkoTorstaiPer­jantai
9:30-10:3016-1718-1916-178-16 (3.11.)
Äitien voi­ma­val­mennus**LRKT fysiikkaKehon­pai­not­reeni*LRKT fysiikkaSaimaa Coaching
Kun­tosaliKun­tosaliSali 2Kun­tosaliKun­tosali
Ft Elina VainikainenMiinaMiinaMiinaPt Mona Backman
11-1219-2016-17
Äitien voi­ma­val­mennus**LRKT fysiikka*LRKT fysiikka
Kun­tosaliKun­tosaliKun­tosali
Ft Elina VainikainenMiinaMiina
19-20
Kehon­huol­to­tunti
Sali 2
Miina

*Sul­jettu tunti

Saimaa Coaching yksi­lö­val­mennus klo 8-15 & ryh­mä­val­mennus klo 15-16 kerran kuussa.

Tuntikuvaukset

KEHONHUOLTO

Lisää lii­kettä arkeen moni­puo­li­sella kehon­huol­to­tun­nil­lamme. Tun­nilla herä­tellään kehon lihaksia ja niveliä teke­mällä eri­laisia kehon­hal­linta- ja liik­ku­vuus­har­joi­tuksia sekä veny­tyksiä. Tun­nille voi halu­tessaan ottaa oman jump­pa­maton mukaan.

kehonpainoharjoittelu

Näillä tun­neilla nos­tetaan sykettä ja tree­nataan koko kroppa läpi kier­to­har­joit­te­lu­tyy­lillä. Menevän musiikin tahtiin tehdyt har­joitteet suo­ri­tetaan per­sonal trainer Miinan ohjeilla, liik­keiden suo­ri­tuksen laatua yllä­pitäen! Tun­nille voi halu­tessaan ottaa oman jump­pa­maton mukaan.

Maksutavat

Ohjatut tunnit kuu­luvat kun­to­salin kuu­kausi­jä­se­nyyteen ilman lisäveloitusta.

10-kerran jäse­niltä tuntiin menee yksi leimauskerta.

Ker­ta­käynti tun­neille 10€Asia­kas­pal­ve­lussa vain kort­ti­maksu (ei käteis­kassaa). 

Meille voit maksaa myös Eden­re­dilla, Epas­silla, Smar­tu­milla & Eazybreakilla!

Soita 000 000 0000