OHJATUT TUNNIT

MEILLÄ TREENATAAN MYÖS AMMATTILAISTEN OHJAAMANA

Olemme lisänneet viikkoon myös ohjattuja tunteja, tun­ti­ku­vaukset löy­tyvät aika­taulun alta. Avoi­mille tun­neille tulee ilmoit­tautua säh­kö­pos­titse ennen tunnin alkua (info@​kultawellness.​fi).

Aikataulu

KEVÄT 2022

Maa­nantaiKes­ki­viikkoPer­jantaiKatso päi­vä­määrät alta*
19-20 (28.2. alkaen)18-1915:30-16:3010:30-11:30
Kehon­huoltoLRKT Fysiikka *LRKT Fysiikka*Kehon­pai­no­har­joittelu
Sali 2Kun­tosaliKun­tosaliSali 1
Per­sonal trainer MiinaPer­sonal trainer MiinaPer­sonal trainer MiinaLii­kun­na­noh­jaaja-
opiskelija(AMK) Elma

* Sul­jettu tunti, ulko­puo­linen vetäjä/​ryhmä

*Toi­min­nal­lisen kehon­pai­no­har­joit­telun tunnit: la 7.5.,pe 13.5., pe 20.5., la 28.5., su 5.6., pe 10.6., to 16.6. & to 30.6.

Tuntikuvaukset

KEHONHUOLTO

Lisää lii­kettä arkeen moni­puo­li­sella kehon­huol­to­tun­nil­lamme. Tun­nilla herä­tellään kehon lihaksia ja niveliä teke­mällä eri­laisia kehon­hal­linta- ja liik­ku­vuus­har­joi­tuksia sekä veny­tyksiä. Tun­nille voi halu­tessaan ottaa oman jump­pa­maton mukaan.

kehonpainoharjoittelu

Näillä tun­neilla nos­tetaan sykettä ja tree­nataan koko kroppa läpi kier­to­har­joit­te­lu­tyy­lillä. Menevän musiikin tahtiin tehdyt har­joitteet suo­ri­tetaan lii­kun­na­noh­jaa­jao­pis­ke­lijan ja per­sonal trainer Elman ohjeilla, liik­keiden suo­ri­tuksen laatua ylläpitäen!

Maksutavat

Ohjatut tunnit kuu­luvat kun­to­salin kuu­kausi­jä­se­nyyteen ilman lisäveloitusta.

10-kerran jäse­niltä tuntiin menee yksi leimauskerta.

Ker­ta­käynti tun­neille 5€. Asia­kas­pal­ve­lussa vain kort­ti­maksu (ei käteis­kassaa). 

Meille voit maksaa myös Eden­re­dilla, Epas­silla, Smar­tu­milla & Eazybreakilla!