Uusi Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoaja Lappeenrannassa

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Tutustu palveluihimme ja täytä jäsenlomakkeet netissä!
ASIAKASPALVELU PAIKALLA MA-TO KLO 15-18 & PE-LA KLO 10-13

Kuntosali avoinna jäsenille klo 6-22 

SYYSKUUN TARJOUS

UUSILLE JÄSE­NILLE LOP­PU­VUODEN KUU­KAUSI­MAKSUT -10%, KER­RALLA MAK­SETTUNA -15%! Tarjous koskee uusia syys­kuussa alkavia kuu­kausi­jä­se­nyyksiä. alennus ei koske aloitusmaksua.

TANSSISTUDION SYYSKAUden tunneille mahtuu vielä

ILMOIT­TAUDU YSTÄVÄSI KANSSA TANS­SI­TUN­NEILLE, LAIT­TAKAA LOMAK­KEESEEN TOIS­TENNE NIMET JA SAATTE MOLEMMAT SYYS­KAUDEN KAUSI­MAKSUN -50% ALENNUKSELLA!

Tarjous koskee uusia syyskuun aikana tans­sis­tudion kau­delle ilmoit­tau­tu­neita kaiken ikäisiä tans­si­joita, tarjous hyö­dyn­net­tävänä myös per­heen­jä­senten kesken.

TUTUSTU TUNTIJÄRJESTYKSEEN & ILMOITTAUDU MUKAAN

Tietoa meistä

Kulta Wellness on uusi lii­kunta- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tar­joaja Lap­peen­ran­nassa, meiltä löytyy tren­dikäs kun­tosali, tuliterä tans­sis­tudio niin aloit­ta­valle kuin edis­ty­neel­lekin tans­si­jalle, sekä val­men­nus­toi­mintaa yksi­löille ja ryh­mille!

Tans­sis­tudio toimii tun­ti­jär­jes­tyksen mukaan, ilmoit­tau­tu­miset 9.8. alka­valle syys­kau­delle nyt auki.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_9659

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

Muut palvelut

Ajankohtaista

Tanssistudion KAUDEN 2021-2022 TUNTIJÄRJESTYS ON JULKI JA ILMOITTAUTUMINEN AVATTU!

Syys­kausi tans­si­sa­leissa on alkanut jo hyvällä syk­keellä ja mukaan tun­neille mahtuu edelleen. Tutustu tun­ti­jär­jes­tykseen täältä ja ilmoit­taudu mukaan!

InBody-mittaukset ajanvarauksella

Kulta Well­nes­sille on tullut Inbody-mittari ja
teemme mit­tauksia ajan­va­rauk­sella sinulle
sopivana aikana! Tutustu mit­taukseen täältä.

Noudatathan seuraavia ohjeistuksia asioidessasi tiloissamme

- Pidä 2 metrin tur­va­välit hen­ki­lö­kuntaan ja muihin treenaajiin

- Suo­sit­te­lemme maskin käyttöä asioi­dessa tiloissamme

- Huo­lehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

- Ethän tule oirei­levana tai tar­tuntaa epäil­lessä treenaamaan!