Uusi Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoaja Lappeenrannassa

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Tutustu palveluihimme ja täytä jäsenlomakkeet netissä!
ASIAKASPALVELU PAIKALLA MA-TO KLO 15-18 & PE-LA KLO 10-13

Kuntosali avoinna jäsenille klo 6-22 

TANSSISTUDION SYYSKAUden tunneille mahtuu vielä

TUTUSTU TUNTIJÄRJESTYKSEEN & ILMOITTAUDU MUKAAN

Tietoa meistä

Kulta Wellness on uusi lii­kunta- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tar­joaja Lap­peen­ran­nassa, meiltä löytyy tren­dikäs kun­tosali, tuliterä tans­sis­tudio niin aloit­ta­valle kuin edis­ty­neel­lekin tans­si­jalle, sekä val­men­nus­toi­mintaa yksi­löille ja ryh­mille!

Tans­sis­tudio toimii tun­ti­jär­jes­tyksen mukaan, ilmoit­tau­tu­miset 9.8. alka­valle syys­kau­delle nyt auki.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_9659

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

Muut palvelut

Ajankohtaista

Tanssistudion KEVÄTKAUDEN 2022 TUNTIJÄRJESTYS ON JULKI JA ILMOITTAUTUMINEN AVATTU!

Kevät­kauden tanssit start­taavat 10.1. ja jat­kuvat aina 29.5. asti. Mukana aiemmin tutut tunnit, lisättyjä viik­ko­tunteja ja uusia lajeja! Tutustu tun­ti­jär­jes­tykseen täältä ja ilmoit­taudu mukaan!

Noudatathan seuraavia ohjeistuksia asioidessasi tiloissamme

- Huo­lehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

- Ethän tule oirei­levana tai tar­tuntaa epäil­lessä treenaamaan!

InBody-mittaukset ajanvarauksella

Kulta Well­nes­sille on tullut Inbody-mittari ja
teemme mit­tauksia ajan­va­rauk­sella sinulle
sopivana aikana! Tutustu mit­taukseen täältä.