Uusi Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoaja Lappeenrannassa

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Tutustu palveluihimme ja täytä jäsenlomakkeet netissä!
ASIAKASPALVELU PAIKALLA MA-TO KLO 15-18 & PE-LA KLO 10-13

Kuntosali avoinna jäsenille klo 6-22 

Tanssitudino kesäkausi tanssitaan 14.6.-14.7.

TUTUSTU TUNTIJÄRJESTYKSEEN & ILMOITTAUDU MUKAAN

Tietoa meistä

Kulta Wellness on uusi lii­kunta- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tar­joaja Lap­peen­ran­nassa, meiltä löytyy tren­dikäs kun­tosali, tuliterä tans­sis­tudio niin aloit­ta­valle kuin edis­ty­neel­lekin tans­si­jalle, val­men­nus­toi­mintaa yksi­löille ja ryh­mille, sekä uutena fysio­te­rapia- ja hierontapalvelut!

Tans­sis­tudio toimii tun­ti­jär­jes­tyksen mukaan, ilmoit­tau­tu­miset tun­neille täältä.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_9659

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

FYSIOTERAPIA & HIERONTA

Muut palvelut

Ajankohtaista

TANSSISTUDION NÄYTÖS NUIJAMIEHESSÄ 26.5. KLO 17

KW tans­sis­tudion ensim­mäinen näytös jär­jes­tetään Kult­tuu­ritila Nui­ja­mie­hessa hela­tors­taina 26.5. Liput nyt ostet­ta­vissa Nui­ja­miehen ravin­to­lasta sekä Live­tosta. Ter­ve­tuloa!

Nuorten kuntosaliryhmä kesällä 2022, 8.6.-27.7.

Kulta Wellness jär­jestää 13-16 vuo­tiaille nuo­rille kun­to­sa­li­har­joit­teluun pereh­dyt­tävän kesät­ree­ni­ryhmän, lisä­tietoja täältä.

MEILTÄ MYÖS FYSIOTERAPIA & HIERONTAPALVELUT 1.3. ALKAEN!

Fysio­te­ra­peutti Julia Toi­vonen on avannut vas­taanoton tiloi­himme ja huh­tikuun ajat ovat nyt varat­ta­vissa. Tutustu pal­ve­luihin ja varaa aikasi täältä.

TANSSISTUDION KESÄKAUSI 14.6.-14.7.

Tans­sis­tudion kesä­kauden ilmoit­tau­tu­minen on nyt avattu, tun­ti­jär­jes­tyksen ja hin­naston löydät täältä.

InBody-mittaukset ajanvarauksella

Kulta Well­nes­sille teemme Inbody-mit­tauksia ajan­va­rauk­sella sinulle
sopivana aikana! Tutustu mit­taukseen täältä.

KORONA-OHJEISTUKSET

Kun­tosali:
Hyvän  käsi- ja yski­mis­hy­gienian yllä­pi­tä­minen, lait­teiden puh­dis­ta­minen käytön jälkeen sekä oireilevana/​tartuntaa epäil­lessä treenin väliin jät­tä­minen ovat ensi­si­jaisia toimia jokaiselta. 

Tans­sis­tudio:
Niin lasten, nuorten kuin aikuis­tenkin tunnit pyö­rivät nor­maalisi. Myöskin tans­sit­ree­neihin saa tulla vain ter­veenä, nou­dattaen hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.