Uusi Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoaja Lappeenrannassa

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Tutustu palveluihimme ja täytä jäsenlomakkeet netissä!
ASIAKASPALVELU PAIKALLA MA-ke KLO 15-18 & PE KLO 10-13

Kuntosali avoinna jäsenille klo 5-24

(SISÄÄN­PÄÄSY KLO 23:15 ASTI)

Tanssitudion SYYSKAUSI STARTTAA 8.8. & ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA TUNTEJA PÄÄSEE KOKEILEMAAN ILMAISEKSI!

TUTUSTU TUNTIJÄRJESTYKSEEN & ILMOITTAUDU MUKAAN 

Tietoa meistä

Kulta Wellness on uusi lii­kunta- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tar­joaja Lap­peen­ran­nassa, meiltä löytyy tren­dikäs kun­tosali, tuliterä tans­sis­tudio niin aloit­ta­valle kuin edis­ty­neel­lekin tans­si­jalle, val­men­nus­toi­mintaa yksi­löille ja ryh­mille, sekä uutena fysio­te­rapia- ja hierontapalvelut!

Tans­sis­tudio toimii tun­ti­jär­jes­tyksen mukaan, ilmoit­tau­tu­miset tun­neille täältä.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_9659

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

FYSIOTERAPIA & HIERONTA

Muut palvelut

Ajankohtaista

KOKEILE TANSSITUNTEJAMME MAKSUTA 8.8.-12.8.

Syys­kauden ensim­mäi­sellä vii­kolla tun­te­jamme pääsee kokei­lemaan ilmai­seksi, tutustu tun­ti­jär­jes­tykseen ja ilmoit­taudu kokei­lu­tun­neille säh­kö­pos­titse info@​kultawellness.​fi

TANSSISTUDION KAUDEN 22-23 ILMOITTATUMINEN ON AVATTU!

Ilmoit­taudu mukaan kauden 22-23 tans­si­tun­neille jo nyt ja aloita tunnit kans­samme 8.8. Tun­ti­jär­jes­tyksen ja tun­ti­ku­vauksen löydät täältä ja ilmoit­tau­tu­miseen pääset tästä

ASIAKASPALVELUAJAT MUUTTUVAT & KUNTOSALIN AUKIOLOAIKOJA LAAJENNETTU

Asia­kas­pal­ve­lumme on 8.8. eteenpäin auki maa­nan­taista kes­ki­viikkoon klo 15-18 & per­ja­naisin klo 10-13. Syyskuun 10. päivä alkaen pal­ve­lemme myös lau­an­taisin klo 10-13!

Asiak­kaiden toi­veesta olemme laa­jen­taneet kun­to­salin aukio­loaikoja ja jat­kossa jäsenet tree­naavat meillä klo 5-24!

KULTA WELLNESS X NOPAIN SPORTSWEAR

Nyt löytyy laa­duk­kaita, koti­maisen urhei­lu­vaa­tebrändin tree­ni­vaat­teita Kulta Well­nessin logolla varus­tettuna verk­ko­kau­pasta.

MEILTÄ MYÖS FYSIOTERAPIA & HIERONTAPALVELUT 1.3. ALKAEN!

Fysio­te­ra­peutti Julia Toi­vonen on avannut vas­taanoton tiloi­himme ja huh­tikuun ajat ovat nyt varat­ta­vissa. Tutustu pal­ve­luihin ja varaa aikasi täältä.