Uusi Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoaja Lappeenrannassa

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Tutustu palveluihimme ja täytä jäsenlomakkeet netissä!
ASIAKASPALVELU PAIKALLA MA-ke KLO 15-18, PE KLO 10-13 & LA KLO 10:30-13

Kuntosali avoinna jäsenille klo 5-24

(SISÄÄN­PÄÄSY KLO 23:15 ASTI)

TANSSISTUDION SYYSKAUTTA TANSSITAAN  18.12. ASTI

TUTUSTU TUNTIJÄRJESTYKSEEN & ILMOITTAUDU MUKAAN 

Tietoa meistä

Kulta Wellness on uusi lii­kunta- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tar­joaja Lap­peen­ran­nassa, meiltä löytyy tren­dikäs kun­tosali, tuliterä tans­sis­tudio niin aloit­ta­valle kuin edis­ty­neel­lekin tans­si­jalle, val­men­nus­toi­mintaa yksi­löille ja ryh­mille, sekä uutena fysio­te­rapia- ja hierontapalvelut!

Tans­sis­tudio toimii tun­ti­jär­jes­tyksen mukaan, ilmoit­tau­tu­miset tun­neille täältä.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_9659

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

FYSIOTERAPIA & HIERONTA

Muut palvelut

Ajankohtaista

muutos asiakaspalveluaikaan ma 3.10.

Kun­to­salin asia­kas­palvelu poik­keuk­sel­li­sesti auki ma 3.10. klo 15-17:15

Muina aikoina yhtey­de­notot sähköpostitse.

TANSSISTUDION KAUDEN 22-23 ILMOITTATUMINEN ON AUKI!

Ilmoit­taudu mukaan kauden 22-23 tans­si­tun­neille jo nyt ja aloita tunnit kans­samme heti tämän jälkeen. Tun­ti­jär­jes­tyksen ja tun­ti­ku­vauksen löydät täältä ja ilmoit­tau­tu­miseen pääset tästä

ASIAKASPALVELUAJAT MUUTTUVAT & KUNTOSALIN AUKIOLOAIKOJA LAAJENNETTU

Asia­kas­pal­ve­lumme on auki maa­nan­taista kes­ki­viikkoon klo 15-18, per­jan­taisin klo 10-13 & lau­an­taisin klo 10:30-13!

Asiak­kaiden toi­veesta olemme laa­jen­taneet kun­to­salin aukio­loaikoja ja jat­kossa jäsenet tree­naavat meillä klo 5-24!

KULTA WELLNESS X NOPAIN SPORTSWEAR

Nyt löytyy laa­duk­kaita, koti­maisen urhei­lu­vaa­tebrändin tree­ni­vaat­teita Kulta Well­nessin logolla varus­tettuna verk­ko­kau­pasta.