Liikunta- ja hyvinvointipalvelut läheltä Lappeenrannan Hyrymäestä

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Kuntosali avoinna jäsenille klo 5-24

(SISÄÄN­PÄÄSY KLO 23:15 ASTI)

TANSSISTUDION KESÄKAUDEN ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI

TUTUSTU TUN­TI­JÄR­JES­TYKSEEN & ILMOIT­TAUDU MUKAAN, KAUSI TANS­SITAAN 30.5.-22.6.2023

Tietoa meistä

Kulta Wellness on lähi­lii­kun­ta­paikkasi ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tar­joaja Lap­peen­rannan Hyry­mäessä. Meiltä löydät siistin ja rau­hal­lisen kun­to­salin, tans­sis­tudion laa­jalla tun­ti­va­li­koi­malla, sekä val­men­nus­toi­mintaa yksi­löille ja ryhmille.

Tans­sis­tudio toimii tun­ti­jär­jes­tyksen mukaan, ilmoit­tau­tu­miset tun­neille täältä.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_6297

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

Muut palvelut

Ajankohtaista

TANSSISTUDION KESÄKAUSI

Tans­sis­tudion kesä­kausi tans­sitaan tänä vuonna 30.5.-22.6. neljän viikon ajan. Tun­ti­jär­jes­tyksen ja  hin­naston löydät täältä, ilmoit­tau­tu­mis­lo­makkeen pääset täyt­tämään täältä.

KULTA WELLNESS X NOPAIN SPORTSWEAR

Osta laa­duk­kaita, koti­maisen urhei­lu­vaa­tebrändin tree­ni­vaat­teita Kulta Well­nessin logolla varus­tettuna verk­ko­kau­pasta.

KESÄTARJOUKSET 2023

Kun­to­sa­li­jä­se­nyyk­sistä (voi­massa 31.5. asti)
Aloi­tus­maksu 20€ (norm.40€)
Tois­tai­seksi voi­massa oleva kuu­kausi­jä­senyys hei­näkuun loppuun 35€/kk (norm. 40€/kk)

Per­sonal trainer pal­ve­luista (voi­massa 22.6. asti)
Yksilö- ja parit­reenit 30€/h (norm. 50€/h)
Kun­to­sa­lioh­jelmat 50€ (norm. 60-80€)

Soita 000 000 0000