Uusi Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoaja Lappeenrannassa

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Tutustu palveluihimme ja täytä jäsenlomakkeet netissä! 

Kuntosali avoinna jäsenille klo 6-22 

ASIA­KAS­PALVELU PAI­KALLA MA-TO KLO 15-18 & PE-LA KLO 10-13

Tietoa meistä

Kulta Wellness on uusi lii­kunta- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tar­joaja Lap­peen­ran­nassa, meiltä löydät val­men­nusta niin yksilö kuin ryh­mä­toi­mintaan. Uusissa toi­mi­ti­lois­samme Hyry­mäessä löytyy tuliterä tans­sis­tudio niin aloit­ta­valle kuin edis­ty­neelle har­ras­ta­jalle, sekä uusi tren­dikäs kun­tosali!

Tans­sis­tudio toimii tun­ti­jär­jes­tyksen mukaan, ilmoit­tau­tu­miset 1.6. alka­valle kesä­kau­delle nyt auki.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_9659

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

Muut palvelut

Ajankohtaista

Kesäkuun tarjous, kuukausijäsenyydestä -50%

Kah­desta yhtä aikaa ote­tusta kun­to­salin kuu­kausi­jä­se­nyy­destä
kesäkuun jäsen­maksut -50% molem­mille.
Tule siis ystävän, puo­lison tai per­heen­jä­senen
kanssa aloit­tamaan kesäl iikkuen yhdessä!

Voi­massa koko kesäkuun.

InBody-mittaukset ajanvarauksella

Kulta Well­nes­sille on tullut Inbody-mittari ja
teemme mit­tauksia ajan­va­rauk­sella sinulle
sopivana aikana! Tutustu mit­taukseen täältä.

Noudatathan seuraavia ohjeistuksia asioidessasi tiloissamme

- Pidä 2 metrin tur­va­välit hen­ki­lö­kuntaan ja muihin treenaajiin

- Suo­sit­te­lemme maskin käyttöä tilois­samme
kai­kille yli 12-vuotiaille

- Huo­lehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

- Ethän tule oirei­levana tai tar­tuntaa epäil­lessä treenaamaan!

Tanssistudion kesäkausi 2021 on alkanut, ilmoittaudu mukaan!

Kulta Wellness tans­sis­tudion kesä­kausi on star­tannut ja mukaan mahtuu vielä. Lähde mukaan kesä­kuuksi, hei­nä­kuuksi tai koko kesäksi!

Kesäkuun tunnit 1.-24.6. (4vk)
Hei­näkuun tunnit 6.-29.7. (4vk)

Hinnat:

4 vk (kesä- tai hei­näkuu)
1 h/​vk 50€
2+ h/​vk 80€ 

4vk+4vk (kesä- ja hei­näkuu)
1 h/​vk 80€
2+ h/​vk 130€

Ilmoit­taudu täyt­tä­mällä lomake ja laita vapaaseen kenttään aika ja tunnit esim. ”Hei­näkuu: disco- ja show­dance taso 1 yli 16v ja street dance yli 16v”. Paikat täy­tetään ilmoittautumisjärjestyksessä.