Kesäkausi 2023

tanssistudion kesäkausi 30.5.-22.6.

Kesällä tans­sitaan neljän viikon ajan tuttuja lajeja ilman taso­jakoja. Tun­ti­jär­jes­tyksen ja hin­naston löydät alta, tun­ti­ku­vaukset löy­tyvät Tans­sis­tudio -välilehdeltä!

Ilmoit­tau­tu­minen on auki nyt, lomakkeen löydät tästä

Tuntijärjestys

KEsäKAUSI 2023

TiistaiKes­ki­viikkoTorstai
17-1818-1917-18
Show­danceShow­danceDisco­dance
11-15vYli 16v11-15v
MiinaJuliaMiina
18-1918-19
Show­danceCom­mercial
Yli 30vYli 16v
MiinaMiina
19-20
Latin Style
Yli 16v
Miina
20-21
Disco­dance
Yli 16v
Miina

Ikä­ryhmät

4-7v / 2016-2019 syn­tyneet
8-10v / 2013-2015 syn­tyneet
11-15v / 2008-2012 syn­tyneet
Yli 16v / 2007 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläi­kä­rajaa
Yli 30v / 1993 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläikärajaa

Kausi­maksut las­ku­tetaan säh­kö­pos­titse kauden ensim­mäisen viikon aikana, mikäli haluaa maksaa kausi­maksun kokonaan tai osittain lii­kun­tae­duilla (Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum) tulee se tehdä heti kauden alussa tans­si­tunnin yhteydessä.

Kerrat/​vk              Hinta/​kausi              
150€
275€
3 tai yli95€
Ker­ta­käyntiHinta              
115€

Ker­ta­käyn­neistä tulee tehdä ilmoit­tau­tu­minen säh­kö­pos­titse ja ne las­ku­tetaan käynnin yhtey­dessä. Ilmoit­tau­tu­mi­sessa tulee olla tiedot tun­nista (päi­vä­määrä, laji, ikä ja taso) jolle osal­listuu.  Jos ker­ta­käynnin jälkeen ilmoit­tautuu tans­sis­tudion kausi­jä­se­neksi, ei yksit­täistä kokei­lu­kertaa las­kuteta erikseen.

Kesä­kauden kausi­mak­suista ei saa perhe- tai opiskelija-alennusta.

MEILLÄ TANSSII KAIKEN IKÄISET ALOITTELIJOISTA EDISTYNEISIIN!

Soita 000 000 0000