Kesäkausi 2022

tanssistudion kesäkausi 14.6.-14.7.

Kesällä tans­sitaan viiden viikon ajan tuttuja lajeja ilman taso­jakoja. Tun­ti­jär­jes­tyksen ja hin­naston löydät alta, tun­ti­ku­vaukset löy­tyvät Tans­sis­tudio -välilehdeltä!

Ilmoit­tau­tu­minen on auki nyt, lomakkeen löydät tästä

Tuntijärjestys

KEsäKAUSI 2022

TiistaiKes­ki­viikkoTorstai
11-1210-11
Show­danceDisco­dance
11-15vYli 16v
MiinaMiina
11-12
Show­dance
Yli 16v
Julia
12-13
Liik­ku­vuus­tunti
Yli 10v
Julia
18-1917:15-1818-19
Disco­danceMini­DanceShow­dance
11-15v2-7vYli 30v
MiinaMiinaMiina
18-1918-1919-20
Show­danceDisco- ja showdanceStrenght for dancers
Yli 16v8-10vYli 10v
JuliaMiinaMiina
19-2019-2020-21
Disco­danceKW DanceLatin Style
yli 16vSoolotYli 16v
MiinaMiina & JuliaMiina
20-2120-21
HeelsCom­mercial
Yli 16vYli 16v
JuliaMiina

Ikä­ryhmät

2-4v / 2018-2020 syn­tyneet
5-7v / 2015-2017 syn­tyneet
8-10v / 2012-2014 syn­tyneet
11-15v / 2007-2011 syn­tyneet
Yli 16v / 2006 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläi­kä­rajaa
Yli 30v / 1992 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläikärajaa

Kausi­maksut las­ku­tetaan säh­kö­pos­titse kauden ensim­mäisen viikon aikana, mikäli haluaa maksaa kausi­maksun kokonaan tai osittain lii­kun­tae­duilla (Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum) tulee se tehdä heti kauden alussa tans­si­tunnin yhteydessä.

Kerrat/​vk              Hinta/​kausi              
155€
285€
3 tai yli110€
Ker­ta­käyntiHinta              
115€

Ker­ta­käyn­neistä tulee tehdä ilmoit­tau­tu­minen säh­kö­pos­titse ja ne las­ku­tetaan käynnin yhtey­dessä. Ilmoit­tau­tu­mi­sessa tulee olla tiedot tun­nista (päi­vä­määrä, laji, ikä ja taso) jolle osal­listuu.  Jos ker­ta­käynnin jälkeen ilmoit­tautuu tans­sis­tudion kausi­jä­se­neksi, ei yksit­täistä kokei­lu­kertaa las­kuteta erikseen.

Kesä­kauden kausi­mak­suista ei saa perhe- tai opiskelija-alennusta.

MEILLÄ TANSSII KAIKEN IKÄISET ALOITTELIJOISTA EDISTYNEISIIN, LÄHDE MUKAAN!