inbody-mittaus

Inbody-mittaukset

Kulta Well­nes­siltä nyt myös kehon­koos­tu­mus­mit­taukset! Teemme kehon­koos­tu­mus­mit­tauksia InBody 570 -mit­ta­rilla. Kyseessä on huip­pu­tarkka lää­kin­tä­lai­te­ta­soinen mit­ta­laite varus­tettuna InBodyn paten­toi­dulla mittausteknologialla.

Miksi mit­taukseen?
Kehon­koos­tu­mus­mittaus on loistava tapa seurata treeni-ja ruo­ka­va­lio­muu­tosten vai­ku­tusta mm. kehon lihas­massan ja ras­va­massan kehi­tykseen sekä tasa­painoon. Olitpa sitten aloit­telija, kokenut tree­naaja, huippu-urheilija, lihas­massan kas­vattaja, pai­non­pu­dottaja tai vaikka leik­kauk­sesta kun­toutuja, saat InBody-mit­tauk­sesta paljon tärkeää tietoa elin­tär­keistä ter­veys­muut­tu­jista vain parissa minuutissa!

Mit­taus­pal­ve­luumme kuuluu aina tulos­lo­makkeen perus­teel­linen läpi­käynti asiakkaan kanssa. Itse mit­taukseen menee val­mis­tau­tu­mi­sineen aikaa noin 3-5 minuuttia.

Missä ja milloin?
Aloi­tamme mit­taukset lau­an­taina 29.5. klo 8-16 mit­taus­päi­vällä tar­jous­hintaan 20€/mittaus! Mit­taukset saa­pu­mis­jär­jes­tyk­sessä ilman ajanvarausta.

Jat­kossa teemme mit­tauksia ajan­va­rauk­sella sinulle sopivana aikana. Varaa siis mit­tausaikasi soit­ta­malla 0503454780 (aspa aikoina) tai säh­kö­pos­titse info@​kultawellness.​fi. 

Kuinka val­mis­taudun mit­taukseen ja milloin ei saa/​kannata mitata?
Ohjeet löydät täältä.

HINNASTO

Jäse­nille 25€/mittaus

Ei-jäse­nille 35€/mittaus